Džordžo ponny from de los amerikános compaňos

Pozor, Džordžo ma chce zrušiť a odkazal mi: "Zožeň si dobrých právnikov"

Džordžo poslal aj dôkaz!

NEBUĎ ako Džordžo!!!